Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2014

dontdoit
Niekochany nie zdradza, niekochany chodzi dzwoniąc w kieszeni niepotrzebnym kluczem.
— Marcin Świetlicki, "Casablanca"
Reposted frommarysia marysia viaMagnolia11 Magnolia11
4088 a94e

tgif

Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns
dontdoit
2601 3cbd
Reposted fromMountainGirl MountainGirl
dontdoit
2917 c283 500
Reposted fromzacnymarcin zacnymarcin
3274 5340
Reposted frompsychedesire psychedesire
3270 91e6 500

asian-hunter:

Next Tshirt almost ready
http://asianhunter.org

Reposted frompsychedesire psychedesire
dontdoit
1444 90f9 500
dontdoit
9670 c659
5523 09f2
dontdoit
2088 46a2
Reposted fromarwen arwen viasuzannekhaleen suzannekhaleen
dontdoit
  Ja wszystko wytrzymam, tylko… Ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz.  
— Skazany na bluesa
dontdoit
3148 1ee6
Reposted frombitterteeth bitterteeth viaMagnolia11 Magnolia11
dontdoit
Nie ma lekarstwa na bycie żywym.
— Salley Vickers – Twoje drugie ja
Reposted frompuella13 puella13 viaMagnolia11 Magnolia11
dontdoit
8080 775d
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaironicdreams ironicdreams
dontdoit
dontdoit
Trudno oddychać mi, nie chce tak żyć.
— Blizna "Chodź ze mną"
dontdoit
dontdoit
0165 16f7

Piotr Mosoń
Reposted fromyourtitle yourtitle viaironicdreams ironicdreams
dontdoit
Zawsze pozostaje urojona podróż po obłokach.
— Krzysztof Kamil Baczyński
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl